CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
Liên hệ mua hàng: sales@hoalac.com.vn
(08)3921.1870 - (08)2246.4680 - (08)3996.8385
Trang chủ   |   Liên hệ  |   Bản đồ vị trí  |   Giỏ hàng  |   Robinson.vn  |   Tuyển dụng  |
Từ khóa

Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa S18A3U
 Ổ cắm điện 16A loại 2 chấu
 • Giá bán: 38.000 đ / cái
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: BL-291-342
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam - Lioa
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • Đặc trưng: mới 100%
 • Mô tả sản phẩm:
  - Sản phẩm thuộc series S18AT
  Hình:1/3 - click để xem thêm
   Ổ cắm điện 16A loại 2 chấu (1)
   
  Hình:1/3 - click để xem thêm
   Ổ cắm điện 16A loại 2 chấu (1) Ổ cắm điện 16A loại 2 chấu (2) Ổ cắm điện 16A loại 2 chấu (3)

  Bảng giá mặt ổ cắm - mặt lỗ Lioa

  STT Danh mục Đ.vị Giá bán (VND)
  1
  Choá đèn - Choá Tổ Ong nhỏ (không đuôi)
  cái
  85.000
  2
  Choá đèn - Choá Tổ Ong lớn (không đuôi)
  cái
  100.000
  3
  Đuôi E27 màu xám
  cái
  50.000
  4
  Ổ cắm đôi đa năng E18S2D/M
  cái
  40.000
  5
  HN1X - hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông
  cái
  3.500
  6
  HN2X - hộp nổi Lioa 2 lổ vuông
  cái
  8.000
  7
  HN3X3S - hộp nổi Lioa 3 lỗ vuông lắp 3 công tắc
  cái
  25.000
  8
  HN2X2S - hộp nổi Lioa 2 lổ vuông lắp 2 công tắc
  cái
  17.500
  9
  Hộp nổi Lioa 3 lỗ vuông
  cái
  7.800
  10
  Hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông lắp ổ cắm điện thoại 4 dây E18SRJ40
  cái
  34.000
  11
  E18STV75MS - hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông lắp ổ cắm TV 75 Ohm
  cái
  27.900
  12
  Hộp nối Lioa 1 lỗ vuông lắp công tắc
  cái
  10.000
  13
  S18AU - ổ cắm đơn 2 chấu
  cái
  21.500
  14
  S18AUH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  15
  S18A2U - ổ cắm đôi 2 chấu
  cái
  30.000
  16
  S18A2UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  17
  S18ATUX/ S18AVUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  18
  S18ATU2X/ S18AVU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  19 S18A3U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  20
  S18AT2UX/ S18AV2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  21
  S18AT2U2X/ S18AV2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  22
  S18AU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  23
  S18A2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  24
  S18ATU3X/ S18AVU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  25
  S18ATU32X/ S18AVU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  26
  S18A30X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  27
  S18AD - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  28
  OC2NCKD - ổ cắm đôi nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  18.500
  29
  OC3NCKD - ổ cắm 3 nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  28.500
  30
  Phích cắm dẹp Điện Quang PC 1A-02
  cái
  6.200
  31
  OC1NCKD - ổ cắm đơn nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  9.800
  32
  SS19U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  33
  SS19UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  34
  SS192U - ổ cắm đôi 2 chấu
  cái
  30.000
  35
  SS192UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  36
  SS19UX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  37
  SS19U2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  38 SS193U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  39 SS192UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  40 SS192U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  41 SS19U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  42 SS192U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  43 SS19U3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  44 SS19U32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  45 SS1930X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  46
  SS19D - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  47 SS192D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  48 SS19DX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  49 SS19D2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  50
  Ổ cắm tivi Lioa 75 Ohm loại vuông E18STV75MS
  cái
  25.000
  51 SS198U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  52 SS198UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  53 SS1982U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
  cái
  30.000
  54 SS1982UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  55 SS198TUX/ SS198VUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  56 SS198TU2X/ SS198VU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  57 SS1983U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  58 V20SU/ V20SMU - ổ cắm đơn 2 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  20.000
  59 V20S2U/ V20SM2U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  30.000
  60 V20SUX/ V20SMUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  21.500
  61 V20SU2X/ V20SMU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  21.500
  62 SS198T2UX/ SS198V2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  63 SS198T2U2X/ SS198V2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  64 SS198U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  65 SS19832U - ổ cắm ba 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  66 SS198TU3X/ SS198VU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  67 SS198TU32X/ SS198VU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  68 SS19830X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  69 SS198D - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  70 SS1982D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  71 SS198VDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  72 SS198VD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  73
  Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng Lioa E1812M
  cái
  7.500
  74 V20S2UX/ V20SM2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.000
  75
  Bộ chỉnh sáng đèn Lioa 500VA loại tròn E500VX
  cái
  65.000
  76 V20S2U2X/ V20SM2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.000
  77 V20SDNX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  78 V20SDN2X/ V20SMDN2X - ổ cắm đơn đa năng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  79 V20SDN2VX/ V20SMDNV2X - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  80 V20SCK/ V20SMCK - ổ cắm đơn kiểu Châu Âu Schuko 16A và viền đơn trắng
  cái
  42.000
  81 SE18U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  82 V20S13S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  48.000
  83 V20SU3/ V20SMU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  24.500
  84 SE182U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
  cái
  30.000
  85
  SE183U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  86 V20S2U3/ V20SM2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  36.000
  87 V20S15S - ổ cắm đơn 3 chấu tròn kiểu Anh 15A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  48.000
  88 SE18UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  89 V20SU3X/ V20SMU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  27.500
  90 SE182UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  91
  E182UX/ E18S2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  92 V20SU32X/ V20SMU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  27.500
  93 V20SD25S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  103.500
  94 E182U2X/ E18S2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  95 V20SDN/ V20SMDN - ổ cắm đơn đa năng 16A và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  96 E18U2X/ E18SU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  97
  SE18U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  98 V20S1830X/ V20SM1830X - mặt che trơn và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  99 V20SDNV/ V20SMDNV - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  100 SE182U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  101 V20SDNVX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  102 E18UX/ E18SUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  103 E18U3X/ E18SU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  104 E18U32X/ E18SU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  105 E18SD - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  106 E18S2D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  107 SE1830X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  108
  E18SDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  109 E18SD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  110 SS191X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  111 SS192X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  112 SS193X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  113 SS194X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  114 SS195X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  115 SS196X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  116 V20S2X/ V20SM1X - mặt 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  117 V20S2X/ V20SM2X - mặt 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  118 V20S3X/ V20SM3X - mặt 3 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  119 V20S4X/ V20SM4X - mặt 4 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  120 V20S5X/ V20SM5X - mặt 5 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  121 V20S6X/ V20SM6X - mặt 6 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  122 S18AV1X/ S18AT1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  123 S18AV2X/ S18AT2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  124
  S18AV3X/ S18AT3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  125 S18AV4X/ S18AT4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  126 S18AV5X/ S18AT5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  127 S18AV6X/ S18AT6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  128
  SS198T1X/ SS198V1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  129 SS198T2X/ SS198V2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  130 SS198T3X/ SS198V3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  131 SS198T4X/ SS198V4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  132 SS198T5X/ SS198V5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  133 SS198T6X/ SS198V6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  134 E181X/ E18S1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  135 E182X/ E18S2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  136 E183X/ E18S3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  137 E184X/ E18S4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  138 E185X/ E18S5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  139 E186X/ E18S6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000

  Nhấn nút để chọn mua sản phẩm!
  Nhân viên bán hàng sẽ liên lạc với Quý khách qua điện thoại, trước khi gửi báo giá chi tiết trong đó có ghi rõ số tiền Quý khách cần phải thanh toán.
  Sơn chống hà AF3-557 Dung môi sơn bê tông Hải Âu FS-02 thùng 1 lít Áo phản quang xanh Áo phát quang
  Biển báo công trình thi công hình tròn
 • Biển báo 123a- Cấm rẽ trái
 • DC-221-059
 • Hàng gia công tại Việt Nam
 • 385.000đ/cái
 • Đèn cảnh báo chống trộm CT621
 • Đèn cảnh báo chống trộm CT621
 • BG-171-452
 • Đài Loan
 • 1.200.000đ/cái
 • Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng 1 thành phần
 • BestSeal CE201 Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng
 • EJ-031-241
 • Hàng Việt Nam
 • Biển báo 100x40cm hình chữ nhật
 • Biển báo chữ nhật 100x40 - Hầm để xe
 • CI-091-008
 • Hàng gia công tại Việt Nam
 • 390.000đ/cái
 • Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xám EP-761 thùng 5 lít
 • Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xám EP-761 thùng 5 lít
 • HJ-141-748
 • 100.600đ/lít
 • Bao tay chế biến thực phẩm màu xanh dương CPE
 • Bao tay xốp CPE màu xanh dương
 • HE-281-000
 • Việt Nam
 • 120.000đ/kg
 • Hợp chất Sika làm cứng nền sàn màu xanh
 • Sikafloor chapdur green - Chất làm cứng sàn màu xanh
 • FE-311-016
 • Sika Việt Nam
 • 319.000đ/bao
 • Đồng phục vải kaki phối màu
 • Áo quần công nhân vải kaki Nhật túi hộp
 • FI-201-051
 • Hàng Việt Nam
 • 230.000đ/bộ
 • Giày BHLĐ XO600
 • Giày bảo hộ lao động Jogger - XO600
 • CH-162-053
 • Hàng nhập khẩu
 • 625.000đ/đôi
 • CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
 • Địa chỉ : 347/34-36, Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 • E-mail: sales@hoalac.com.vn
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép ngày 16/07/2003
  Liên hệ mua hàng
 • (08)3921.1870
 • (08)2246.4680
 • (08)3996.8385
 • Fax
 • (08)6289.2615
 • DANH MỤC HÀNG HÓA