CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
Liên hệ mua hàng: sales@hoalac.com.vn
(08)3921.1870 - (08)2246.4680 - (08)3996.8385
Trang chủ   |   Liên hệ  |   Bản đồ vị trí  |   Giỏ hàng  |   Robinson.vn  |
Từ khóa

Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U
Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U Trung Ngãi
 • Giá bán: 38.000 đ / cái
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: BL-291-432
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam - Lioa
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • Đặc trưng: mới 100%
 • Mô tả sản phẩm:
  - Sản phẩm thuộc series E18.
  Hình:1/2 - click để xem thêm
  Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U Trung Ngãi (1)
   
  Hình:1/2 - click để xem thêm
  Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U Trung Ngãi (1)Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U Trung Ngãi (2)

  Bảng giá mặt ổ cắm - mặt lỗ Lioa

  STT Danh mục Đ.vị Giá bán (VND)
  1 HỘP NỔI LIOA
  2
  HN1X - hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông
  cái
  3.500
  3
  HN2X - hộp nổi Lioa 2 lổ vuông
  cái
  8.000
  4
  HN3X3S - hộp nổi Lioa 3 lỗ vuông lắp 3 công tắc
  cái
  25.000
  5
  HN2X2S - hộp nổi Lioa 2 lổ vuông lắp 2 công tắc
  cái
  17.500
  6
  Hộp nổi Lioa 3 lỗ vuông
  cái
  7.800
  7
  E18STV75MS - hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông lắp ổ cắm TV 75 Ohm
  cái
  27.900
  8
  Hộp nối Lioa 1 lỗ vuông lắp công tắc
  cái
  10.000
  9
  HN1X - hộp nổi Lioa 1 lỗ vuông
  cái
  3.500
  10 CHÓA ĐÈN
  11 MẶT Ổ CẮM LIOA
  12
  Choá đèn - Choá Tổ Ong lớn (không đuôi)
  cái
  80.000
  13 SERIES S18AT/ S18AV
  14
  S18AU - ổ cắm đơn 2 chấu
  cái
  21.500
  15
  S18AUH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  16
  S18A2U - ổ cắm đôi 2 chấu
  cái
  30.000
  17
  S18A2UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  18
  S18ATUX/ S18AVUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  19
  S18ATU2X/ S18AVU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  20
  S18A3U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  21
  S18AT2UX/ S18AV2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  22
  S18AT2U2X/ S18AV2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  23
  S18AU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  24
  S18A2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  25
  S18ATU3X/ S18AVU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  26
  S18ATU32X/ S18AVU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  27
  S18A30X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  28
  S18AD - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  29
  OC2NCKD - ổ cắm đôi nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  18.500
  30
  OC3NCKD - ổ cắm 3 nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  28.500
  31
  OC1NCKD - ổ cắm đơn nổi Lioa có nắp che an toàn
  cái
  9.800
  32 SERIES SS19
  33
  SS19U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  34
  SS19UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  35
  SS192U - ổ cắm đôi 2 chấu
  cái
  30.000
  36
  SS192UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  37
  SS19UX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  38
  SS19U2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  39 SS193U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  40 SS192UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  41 SS192U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  42 SS19U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  43 SS192U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  44 SS19U3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  45 SS19U32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  46 SS1930X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  47
  SS19D - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  48 SS192D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  49 SS198T2UX/ SS198V2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  50 SS19DX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  51 SS198T2U2X/ SS198V2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  52 SS19D2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  53 SS198U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  54
  Ổ cắm tivi Lioa 75 Ohm loại vuông E18STV75MS
  cái
  25.000
  55 SERIES SS198T/ SS198V
  56 SS19832U - ổ cắm ba 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  57 SS198U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  58 SS198TU3X/ SS198VU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  59 SS198UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  60 SS198TU32X/ SS198VU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  61 SS1982U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
  cái
  30.000
  62 SS19830X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  63 SS1982UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  64 SS198D - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  65 SS198TUX/ SS198VUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  66 SS1982D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  67 SS198VDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  68 SS198TU2X/ SS198VU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  69 SS198VD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  70 SS1983U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  71 SERIES V20/ SERIES V20SM
  72 V20S2U/ V20SM2U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  30.000
  73 V20SU/ V20SMU - ổ cắm đơn 2 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  20.000
  74 V20SUX/ V20SMUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  21.500
  75 V20SU2X/ V20SMU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  21.500
  76 V20S2UX/ V20SM2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.000
  77 V20S2U2X/ V20SM2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.000
  78 V20SDN2X/ V20SMDN2X - ổ cắm đơn đa năng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  79 V20SDN2VX/ V20SMDNV2X - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  80 V20SCK/ V20SMCK - ổ cắm đơn kiểu Châu Âu Schuko 16A và viền đơn trắng
  cái
  42.000
  81 V20S13S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  48.000
  82 V20S15S - ổ cắm đơn 3 chấu tròn kiểu Anh 15A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  48.000
  83 V20SD25S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
  cái
  103.500
  84 V20S1830X/ V20SM1830X - mặt che trơn và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  85 V20SU3/ V20SMU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  24.500
  86 V20S2U3/ V20SM2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A và viền đơn trắng
  cái
  36.000
  87 V20SU3X/ V20SMU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  27.500
  88 V20SU32X/ V20SMU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  27.500
  89 V20SDN/ V20SMDN - ổ cắm đơn đa năng 16A và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  90 V20SDNV/ V20SMDNV - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  91 V20SDNVX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  92 V20SDNX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  28.500
  93 SERIES E18/ E18S
  94 SE18U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
  cái
  21.500
  95 SE182U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
  cái
  30.000
  96 SE182UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
  cái
  29.000
  97 E18U2X/ E18SU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  21.500
  98 E18UX/ E18SUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  21.500
  99 SE183U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
  cái
  38.000
  100 SE18UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
  cái
  21.500
  101
  E182UX/ E18S2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  28.000
  102 E182U2X/ E18S2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  28.000
  103
  SE18U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
  cái
  24.500
  104 SE182U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
  cái
  34.000
  105 E18U3X/ E18SU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
  cái
  26.500
  106 E18U32X/ E18SU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
  cái
  26.500
  107 E18SD - ổ cắm đơn đa năng
  cái
  27.500
  108 E18S2D - ổ cắm đôi đa năng
  cái
  40.500
  109 SE1830X - mặt che trơn
  cái
  8.000
  110
  E18SDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
  cái
  27.500
  111 E18SD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
  cái
  27.500
  112 MẶT LỖ LIOA
  113 SERIES SS19 - mặt liền khối lỗ vuông 4 cạnh cong góc tròn
  114 SS191X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  115 SS192X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  116 SS193X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  117 SS194X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  118 SS195X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  119 SS196X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  120 SERIES V20/ SERIES V20SM
  121 V20S2X/ V20SM1X - mặt 1 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  122 V20S2X/ V20SM2X - mặt 2 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  123 V20S3X/ V20SM3X - mặt 3 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  8.000
  124 V20S4X/ V20SM4X - mặt 4 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  125 V20S5X/ V20SM5X - mặt 5 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  126 V20S6X/ V20SM6X - mặt 6 lỗ và viền đơn trắng
  cái
  10.000
  127 SERIES S18AV - mặt lỗ vuông viền cong/ SERIES S18AT - mặt lỗ tròn viền cong
  128 S18AV1X/ S18AT1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  129 S18AV2X/ S18AT2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  130
  S18AV3X/ S18AT3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  131 S18AV4X/ S18AT4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  132 S18AV5X/ S18AT5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  133 S18AV6X/ S18AT6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  134 SERIES SS198T - mặt lỗ tròn viền thẳng góc tròn/ SERIES SS198V - mặt lỗ vuông viền thẳng góc tròn
  135
  SS198T1X/ SS198V1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  136 SS198T2X/ SS198V2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  137 SS198T3X/ SS198V3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  138 SS198T4X/ SS198V4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  139 SS198T5X/ SS198V5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  140 SS198T6X/ SS198V6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000
  141 SERIES E18 - mặt lỗ tròn viền thẳng/ SERIES E18S - mặt lỗ vuông viền thẳng
  142 E181X/ E18S1X - mặt 1 lỗ
  cái
  8.000
  143 E182X/ E18S2X - mặt 2 lỗ
  cái
  8.000
  144 E183X/ E18S3X - mặt 3 lỗ
  cái
  8.000
  145 E184X/ E18S4X - mặt 4 lỗ
  cái
  10.000
  146 E185X/ E18S5X - mặt 5 lỗ
  cái
  10.000
  147 E186X/ E18S6X - mặt 6 lỗ
  cái
  10.000

  Nhấn nút để chọn mua sản phẩm!
  Nhân viên bán hàng sẽ liên lạc với Quý khách qua điện thoại, trước khi gửi báo giá chi tiết trong đó có ghi rõ số tiền Quý khách cần phải thanh toán.
  Đèn dùng pin bộ gang thoát nước Sơn lót chống gỉ cho cấu kiện sắt thép Biển báo 117
  Nón bảo hộ lao động (mũ bảo hộ lao động) nhựa-N.004
 • Nón bảo hộ lao động (mũ bảo hộ lao động) nhựa-N.004
 • 200-911-171-343-01
 • Hàng Việt Nam
 • 18.000đ/cái
 • Sơn Polyurethan
 • Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đen ( PU-450 ) - thùng 20L
 • FF-171-755
 • 135.000đ/lít
 • Ủng bảo hộ lao động chống dầu S-78
 • Ủng bảo hộ lao động chống dầu S-78
 • BI-251-646
 • Hàng Việt Nam
 • 132.000đ/đôi
 • Cầu dao đảo chiều 1 pha
 • Cầu dao đảo chiều của Vinakip loại 1 pha 100A
 • EH-031-143
 • Hàng Việt Nam
 • 286.000đ/cái
 • S18AU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
 • S18AU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
 • FF-161-253
 • LIOA - VIỆT NAM
 • 24.500đ/cái
 • Ổ cắm kéo dài công suất lớn, thíêt kế đặc biệt cho thiết bị nghe nhìn HI-END, Phòng thí Nghiệm và bệnh viện
 • Ổ cắm cho thiết bị nghe nhìn HI-END, Phòng thí Nghiệm và bệnh viện 6OFSSA2.5-2
 • DI-111-418
 • Hàng Việt Nam - Lioa
 • 239.000đ/cái
 • Sơn 2 thành phần PU-653 màu vàng
 • Sơn phủ Polyurethan (PU) màu vàng ( PU-653 ) - thùng 1L
 • FF-171-523
 • 156.000đ/lít
 • Chữa cháy cho xe máy 400ml 2400/SH - Thùng 12 bình
 • Bình chữa cháy fire stop 400ml 2400/SH - Thùng 12 bình
 • FI-181-014
 • Nhập khẩu Ý
 • 850.000đ/thùng
 • Biển báo tròn phản quang đường kính 70cm - cấm xe tải 2T
 • Biển báo tròn phản quang đường kính 70cm - cấm xe tải 2T
 • CM-162-348
 • Hàng gia công tại Việt Nam
 • 370.000đ/cái
 • CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
 • Địa chỉ : 347/34-36, Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 • E-mail: sales@hoalac.com.vn
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép ngày 16/07/2003
  Liên hệ mua hàng
 • (08)3921.1870
 • (08)2246.4680
 • (08)3996.8385
 • Fax
 • (08)6289.2615
 • DANH MỤC HÀNG HÓA