CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
 
Liên hệ mua hàng: sales@hoalac.com.vn
(08)3996.8385 - (08)2246.4680 - (08)3921.1870
    Trang chủ   |   Liên hệ  |   Bản đồ vị trí  |     Giỏ hàng   |   Robinson.vn  |
Từ khóa
 
 
Hình:1/2 - click để xem thêm
Giao hàng tận nhà - Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U FH-201-335 (1)
 
Hình:1/2
Giao hàng tận nhà - Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U FH-201-335 (1)Giao hàng tận nhà - Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U FH-201-335 (2)

Bảng giá mặt ổ cắm - mặt lỗ Lioa

STT Danh mục Đ.vị Giá bán (VND)
1 MẶT Ổ CẮM LIOA
2 SERIES S18AT/ S18AV
3
S18AU - ổ cắm đơn 2 chấu
cái
21.500
4
S18AUH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
cái
21.500
5
S18A2U - ổ cắm đôi 2 chấu
cái
30.000
6
S18A2UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
cái
29.000
7
S18ATUX/ S18AVUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
21.500
8
S18ATU2X/ S18AVU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
21.500
9
S18A3U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
cái
38.000
10
S18AT2UX/ S18AV2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
28.000
11
S18AT2U2X/ S18AV2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
28.000
12
S18AU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
cái
24.500
13
S18A2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
cái
34.000
14
S18ATU3X/ S18AVU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
cái
26.500
15
S18ATU32X/ S18AVU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
cái
26.500
16
S18A30X - mặt che trơn
cái
8.000
17
S18AD - ổ cắm đơn đa năng
cái
27.500
18 SERIES SS19
19
SS19U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
cái
21.500
20
SS19UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
cái
21.500
21
SS192U - ổ cắm đôi 2 chấu
cái
30.000
22
SS192UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
cái
29.000
23
SS19UX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
21.500
24
SS19U2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
21.500
25 SS193U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
cái
38.000
26 SS192UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
28.000
27 SS192U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
28.000
28 SS19U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
cái
24.500
29 SS192U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
cái
34.000
30 SS19U3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
cái
26.500
31 SS19U32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
cái
26.500
32 SS1930X - mặt che trơn
cái
8.000
33
SS19D - ổ cắm đơn đa năng
cái
27.500
34 SS192D - ổ cắm đôi đa năng
cái
40.500
35 SS19DX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
cái
27.500
36 SS19D2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
cái
27.500
37 SERIES SS198T/ SS198V
38 SS198U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
cái
21.500
39 SS198UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
cái
21.500
40 SS1982U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
cái
30.000
41 SS1982UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
cái
29.000
42 SS198TUX/ SS198VUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
21.500
43 SS198TU2X/ SS198VU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
21.500
44 SS1983U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
cái
38.000
45 SS198T2UX/ SS198V2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
28.000
46 SS198T2U2X/ SS198V2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
28.000
47 SS198U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
cái
24.500
48 SS19832U - ổ cắm ba 3 chấu 16A
cái
34.000
49 SS198TU3X/ SS198VU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
cái
26.500
50 SS198TU32X/ SS198VU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
cái
26.500
51 SS19830X - mặt che trơn
cái
8.000
52 SS198D - ổ cắm đơn đa năng
cái
27.500
53 SS1982D - ổ cắm đôi đa năng
cái
40.500
54 SS198VDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
cái
27.500
55 SS198VD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
cái
27.500
56 SERIES V20/ SERIES V20SM
57 V20SU/ V20SMU - ổ cắm đơn 2 chấu 16A và viền đơn trắng
cái
20.000
58 V20S2U/ V20SM2U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A và viền đơn trắng
cái
30.000
59 V20SUX/ V20SMUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
21.500
60 V20SU2X/ V20SMU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
21.500
61 V20S2UX/ V20SM2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.000
62 V20S2U2X/ V20SM2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.000
63 V20SDN2X/ V20SMDN2X - ổ cắm đơn đa năng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.500
64 V20SDN2VX/ V20SMDNV2X - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.500
65 V20SCK/ V20SMCK - ổ cắm đơn kiểu Châu Âu Schuko 16A và viền đơn trắng
cái
42.000
66 V20S13S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
cái
48.000
67 V20S15S - ổ cắm đơn 3 chấu tròn kiểu Anh 15A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
cái
48.000
68 V20SD25S - ổ cắm đơn 3 chấu vuông kiểu Anh 13A có công tắc nhựa Urê chống cháy và PC
cái
103.500
69 V20S1830X/ V20SM1830X - mặt che trơn và viền đơn trắng
cái
8.000
70 V20SU3/ V20SMU3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A và viền đơn trắng
cái
24.500
71 V20S2U3/ V20SM2U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A và viền đơn trắng
cái
36.000
72 V20SU3X/ V20SMU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
27.500
73 V20SU32X/ V20SMU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
27.500
74 V20SDN/ V20SMDN - ổ cắm đơn đa năng 16A và viền đơn trắng
cái
28.500
75 V20SDNV/ V20SMDNV - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A và viền đơn trắng
cái
28.500
76 V20SDNVX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.500
77 V20SDNX/ V20SMDNVX - ổ cắm đơn đa năng đứng 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
28.500
78 SERIES E18/ E18S
79 SE18U - ổ cắm đơn 2 chấu 16A
cái
21.500
80 SE182U - ổ cắm đôi 2 chấu 16A
cái
30.000
81 SE182UH - ổ cắm đôi 2 chấu ngang 16A
cái
29.000
82 E18U2X/ E18SU2X - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
21.500
83 E18UX/ E18SUX - ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
21.500
84 SE183U - ổ cắm ba 2 chấu 16A
cái
38.000
85 SE18UH - ổ cắm đơn 2 chấu ngang 16A
cái
21.500
86
E182UX/ E18S2UX - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ
cái
28.000
87 E182U2X/ E18S2U2X - ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ
cái
28.000
88
SE18U3 - ổ cắm đơn 3 chấu 16A
cái
24.500
89 SE182U3 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A
cái
34.000
90 E18U3X/ E18SU3X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ
cái
26.500
91 E18U32X/ E18SU32X - ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
cái
26.500
92 E18SD - ổ cắm đơn đa năng
cái
27.500
93 E18S2D - ổ cắm đôi đa năng
cái
40.500
94 SE1830X - mặt che trơn
cái
8.000
95
E18SDX - ổ cắm đơn đa năng với 1 lỗ
cái
27.500
96 E18SD2X - ổ cắm đơn đa năng với 2 lỗ
cái
27.500
97 MẶT LỖ LIOA
98 SERIES SS19 - mặt liền khối lỗ vuông 4 cạnh cong góc tròn
99 SS191X - mặt 1 lỗ
cái
8.000
100 SS192X - mặt 2 lỗ
cái
8.000
101 SS193X - mặt 3 lỗ
cái
8.000
102 SS194X - mặt 4 lỗ
cái
10.000
103 SS195X - mặt 5 lỗ
cái
10.000
104 SS196X - mặt 6 lỗ
cái
10.000
105 SERIES V20/ SERIES V20SM
106 V20S2X/ V20SM1X - mặt 1 lỗ và viền đơn trắng
cái
8.000
107 V20S2X/ V20SM2X - mặt 2 lỗ và viền đơn trắng
cái
8.000
108 V20S3X/ V20SM3X - mặt 3 lỗ và viền đơn trắng
cái
8.000
109 V20S4X/ V20SM4X - mặt 4 lỗ và viền đơn trắng
cái
10.000
110 V20S5X/ V20SM5X - mặt 5 lỗ và viền đơn trắng
cái
10.000
111 V20S6X/ V20SM6X - mặt 6 lỗ và viền đơn trắng
cái
10.000
112 SERIES S18AV - mặt lỗ vuông viền cong/ SERIES S18AT - mặt lỗ tròn viền cong
113 S18AV1X/ S18AT1X - mặt 1 lỗ
cái
8.000
114 S18AV2X/ S18AT2X - mặt 2 lỗ
cái
8.000
115
S18AV3X/ S18AT3X - mặt 3 lỗ
cái
8.000
116 S18AV4X/ S18AT4X - mặt 4 lỗ
cái
10.000
117 S18AV5X/ S18AT5X - mặt 5 lỗ
cái
10.000
118 S18AV6X/ S18AT6X - mặt 6 lỗ
cái
10.000
119 SERIES SS198T - mặt lỗ tròn viền thẳng góc tròn/ SERIES SS198V - mặt lỗ vuông viền thẳng góc tròn
120
SS198T1X/ SS198V1X - mặt 1 lỗ
cái
8.000
121 SS198T2X/ SS198V2X - mặt 2 lỗ
cái
8.000
122 SS198T3X/ SS198V3X - mặt 3 lỗ
cái
8.000
123 SS198T4X/ SS198V4X - mặt 4 lỗ
cái
10.000
124 SS198T5X/ SS198V5X - mặt 5 lỗ
cái
10.000
125 SS198T6X/ SS198V6X - mặt 6 lỗ
cái
10.000
126 SERIES E18 - mặt lỗ tròn viền thẳng/ SERIES E18S - mặt lỗ vuông viền thẳng
127 E181X/ E18S1X - mặt 1 lỗ
cái
8.000
128 E182X/ E18S2X - mặt 2 lỗ
cái
8.000
129 E183X/ E18S3X - mặt 3 lỗ
cái
8.000
130 E184X/ E18S4X - mặt 4 lỗ
cái
10.000
131 E185X/ E18S5X - mặt 5 lỗ
cái
10.000
132 E186X/ E18S6X - mặt 6 lỗ
cái
10.000

Nhấn nút để chọn mua sản phẩm!
 • Nhân viên bán hàng sẽ liên lạc với Quý khách qua điện thoại, trước khi gửi báo giá chi tiết trong đó có ghi rõ số tiền Quý khách cần phải thanh toán.
 •  
  Giao hàng tận nhà - Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U FH-201-335
  Ổ cắm ba 2 chấu 16A Lioa SE183U
   
 • Đơn vị: cái
 • Giá bán: 38.000 đ
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT'
 • VAT: 10%
 • Mã hàng: BL-291-432
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam - Lioa
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • Đặc trưng: mới 100%

 • Mô tả sản phẩm:
  - Sản phẩm thuộc series E18.
   
   
   
  Găng tay y tế chất liệu cao su  
 • Găng tay y tế chất liệu cao su
 • 5.000đ/đôi
 • Việt Nam
 • Măn son thau WF-353  
 • Măn son thau WF-353
 • 24.700đ/cái
 • hàng Việt Nam - công nghệ Taiwan
 • Măn son nhựa răng ngoài WF-863RN 1/2  
 • Măn son nhựa răng ngoài WF-863RN 1/2
 • 2.500đ/cái
 • hàng Việt Nam - công nghệ Taiwan
 • Mặt nạ hàn đeo đầu  
 • Mặt nạ hàn đeo đầu H.90
 • 25.000đ/cái
 • hàng Việt Nam
 • Giày BHLĐ DH - group 03 thấp cổ  
 • Giày da bảo hộ lao động thấp cổ cao cấp DH - group 03
 • 400.000đ/đôi
 • hàng Việt Nam
 • PU-452  
 • Sơn phủ Polyurethan màu cỏ úa ( PU-452 ) - thùng 5L
 • 140.600đ/lít
 • Đèn soi dùng trong hầm mỏ  
 • Đèn soi dùng trong hầm mỏ
 • 173.000đ/cái
 • Trung Quốc
 • Khuôn trụ lấy mẫu thử bê tông D10x20cm  
 • Khuôn trụ lấy mẫu thử bê tông D10x20cm
 • 800.000đ/cái
 • hàng Việt Nam
 •  
  Kính thưa Quý khách

  Mua hàng tại Hòa Lạc, Quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả, chất lượng và quy cách hàng hóa đúng với những gì đã mô tả trên website. Giá niêm yết trên trang bán hàng trực tuyến là giá bán tại thời điểm hiện tại.

  Hàng sẽ được giao tận nơi, phí vận chuyển sẽ được nhân viên bán hàng thông báo trực tiếp cho Quý khách ngay tại thời điểm quý khách đặt hàng. Tùy vào từng đơn hàng cụ thể, Hòa Lạc sẽ bù một phần chi phí vận chuyển cho khách hàng.

  Thông thường, gửi hàng ra Hà Nội theo các hãng xe khách, Quý khách đặt hàng sau 2 ngày, hàng sẽ ra đến nơi.

  Thời gian gửi hàng ra Hà Nội bằng xe tải là 5-7 ngày nhưng giá thành vận chuyển rẻ bằng một nửa so với xe khách.

  Các mặt hàng nhẹ sẽ được gửi bằng đường hàng không, phí vận chuyển cao hơn khoảng 10% so với giá thành của hãng xe khách, thời gian vận chuyển là 1 ngày.

  Xin chân thành cám ơn.
   
   
  CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV HÒA LẠC
 • Địa chỉ : 347/34-36, Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 • Website: www.hoalac.com.vn - E-mail: sales@hoalac.com.vn
 • Giấy phép trang tin điện tử tổng hợp số: 07/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/01/2010
  Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép ngày 16/07/2003
  Liên hệ mua hàng
 • (08)3921.1870
 • (08)2246.4680
 • (08)3996.8385
 • Fax
 • (08)6289.2615
 •  
   
  1 - Áo phản quang
  2 - Áo phao
  3 - Áo quần công nhân
  4 - Áo đi mưa
  5 - Biển báo - rào chắn
  6 - Biển báo chữ nhật
  7 - Biển báo tam giác
  8 - Biển báo tròn
  9 - Biển báo đa giác
  10 - Cuộn rào cản
  11 - Rào chắn
  12 - Trụ đỡ biển báo
  13 - Bịt tai - Chống ồn
  14 - Cao su công trình
  15 - Cọc giao thông-chóp nhựa
  16 - Dụng cụ cầm tay
  17 - Gạch kính lấy sáng
    18 - Găng tay bảo hộ
  19 - Gas làm lạnh
  20 - Giày ủng - giày ủng bảo hộ
  21 - Giày da
  22 - Giày nhựa
  23 - Giày ủng bảo hộ DH
  24 - Giày ủng bảo hộ Jogger
  25 - Giày vải - giày bộ đội
  26 - Ủng bảo hộ
  27 - Khuôn bê tông - dụng cụ thí nghiệm
  28 - Mặt nạ lọc độc - Khẩu trang - Kính
  29 - Cục lọc
  30 - Khẩu trang
  31 - Kính
  32 - Mặt nạ hàn
  33 - Mặt nạ lọc độc
  34 - Mũ bảo hộ lao động
    35 - Mũ vải-huy hiệu-cầu vai-ve áo
  36 - Ngói lợp
  37 - Ngói CPAC
  38 - Ngói DIC
  39 - Ngói Nippon
  40 - Ngói Ruby
  41 - Ngói SJVC
  42 - Ngói Sunrise
  43 - Phao cứu hộ - phao bơi
  44 - Phòng cháy chữa cháy
  45 - Phụ gia bê tông - Chống thấm
  46 - Activ
  47 - Bestmix
  48 - Rockmax
  49 - Sika
  50 - Phụ kiện phòng tắm
  51 - Sơn công nghiệp và dân dụng
    52 - Sơn August
  53 - Sơn Bestmix
  54 - Sơn Hải Âu
  55 - Sơn Intek
  56 - Sơn Nippon
  57 - Sơn Rainbow
  58 - Thiết bị ngành sơn
  59 - Thiết bị thoát nước
  60 - Bầu thu nước mái
  61 - Bộ thông tắc
  62 - Bộ thu nước vách
  63 - Chụp ống thoát hơi
  64 - Phễu thu nước sàn
  65 - Quả cầu chắn rác
  66 - Thiết bị điện Lioa
  67 - Ăc-quy, máy nạp, máy kiểm tra ăc-quy
  68 - Biến áp đổi nguồn hạ áp
    69 - Cáp điện nối dài
  70 - Dây điện dân dụng
  71 - Ổ cắm điện
  72 - Ổn áp
  73 - Quạt thông gió
  74 - Thiết bị điện xây dựng
  75 - Thiết bị Điện Quang
  76 - Bóng đèn Điện Quang
  77 - Ổ cắm điện Điện Quang
  78 - Vòi nước
  79 - Vòi nước Fico- Valta
  80 - Vòi nước Trung Quốc
  81 - Vòi nước Wufeng
  82 - Đai an toàn
  83 - Đèn báo không - đèn báo hiệu
  84 - Đèn pin, đèn sạc, quạt sạc
  85 - Đèn sân vườn - đèn tiết kiệm năng lượng