TCVN 4447-87 "Công tác đất, thi công và nghiệm thu"


Quy phạm này quy định những điều cần phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc v.v...), phương pháp ướt (bằng cơ giới thủy lực v.v...), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình. Đối với những công trình thủy lợi (thủy điện, thủy nông), giao thông vận tải, bưu điện, đường dây và trạm khai thác mỏ, dầu khí, công nghiệp, dân dụng... Ngoài những điều quy định của quy phạm này, khi thi công và nghiệm thu công tác đất còn phải tuân theo những quy định của quy phạm chuyên ngành.www.hoalac.com.vn:  tham khảo thêm.