Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP - 763 thùng 5 lít

Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP 763 thùng 5 lít

- Sơn Epoxy (EP 763) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ xám epoxy các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn - Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mịn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất) ✅sơn phủ Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
✅sơn phủ xám epoxy ✅sơn epoxy hải âu
Mã sản phẩm: 1.469
Đơn vị: lít
Giá bán: 134.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.469

Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP 763 thùng 5 lít

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – HỒNG ĐƠN (EP 763)

✅sơn phủ

✅sơn phủ xám epoxy Sơn Epoxy được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ xám epoxy các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ

✅son epoxy

✅son hai au CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ xám epoxy ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅Sơn phủ xám Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅Sơn phủ xám Epoxy ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn phủ xám Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn phủ xám epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn phủ xám Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn phủ xám Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅keo epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ xám epoxy ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan TT

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅Sơn phủ xám Epoxy ĐVT

✅sơn
✅sơn phủ xám epoxy

✅sơn epoxy hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 1

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Mầu sắc

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Đỏ gạch

✅Sơn phủ xám Epoxy
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 2

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần KU

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 55

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅Sơn phủ xám Epoxy 3

✅sơn
✅sơn phủ xám epoxy

✅sơn epoxy hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 4

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅Sơn phủ xám Epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ xám epoxy Kg/lít

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 1✅son epoxy31 (± 0✅son hai au02)

✅son epoxy
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 5

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Độ bám dính (ISO 2409)

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Điểm

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 1

✅sơn phủ xám epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 6

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy %

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 52

✅son epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ xám epoxy 7

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Chiều dày màng khô đề nghị

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au mm

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 50 - 150

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 8

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Định mức tiêu hao lý thuyết

✅sơn phủ xám epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu m2/lít

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu 9✅sơn hải âu6 (50mm)

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 9

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm)

✅son epoxy

✅son hai thanh phan + Khô bề mặt

✅Sơn phủ xám Epoxy

✅sơn + Khô hoàn toàn

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Giờ

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 25oC

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 35oC

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 6

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 4

✅sơn phủ xám epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 24

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 18

✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 10

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ xám epoxy

✅Sơn phủ xám Epoxy

✅sơn + Tối thiểu

✅sơn phủ

✅sơn phủ xám epoxy + Tối đa

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au

✅son epoxy

✅son hai au Giờ

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 12

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Ngày

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 30

✅sơn phủ xám epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 11

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Dung môi pha loãng

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Tỷ lệ pha thêm

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅Sơn phủ xám Epoxy

✅sơn ES 03

✅sơn phủ

✅sơn phủ xám epoxy ( 0 – 5%)

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 12

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Hệ Epoxy

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅Sơn phủ xám Epoxy 13

✅sơn
✅sơn phủ xám epoxy

✅sơn epoxy hải âu Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 14

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Thời gian sống

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 6 - 8 giờ

✅Sơn phủ xám Epoxy
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 15

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Phương pháp sơn

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅he son epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 16

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅Sơn phủ xám Epoxy Bao bì

✅sơn
✅sơn phủ xám epoxy

✅sơn epoxy hải âu Hệ sơn hai thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅son epoxy hai au

✅son epoxy Sơn 4 lít - Đóng rắn 1lít✅sơn epoxy hải âu

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan
1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Kansai6. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow7. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow8. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow9. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow10. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 11. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow13. Sơn chống ăn mòn rainbow14. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint15. Bảng giá Sơn nung Rainbow16. Bảng giá SƠN KLC17. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN18. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu19. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu20. Bảng giá sơn PU Hải Âu21. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu22. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu23. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu24. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu25. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn phủ xám epoxy✅Sơn Epoxy chống gỉ chịu hóa chất Hải Âu - màu Xám EH - 702 thùng 16,8 lít 0
sơn epoxy hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xám đậm EP-750 thùng 1 lít 137.000
sơn epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 5 lít 134.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 20 lít 134.000
son epoxy hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xanh cẩm thạch EP- 262 thùng 5 lít 140.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Vàng cam EP- 653 thùng 1 lít 146.000
Sơn phủ trắng chịu hóa ( EH-790 ) - thùng 20L 0
Sơn Epoxy hải âu - chống rỉ EP-504 thùng 20 lít 0
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 574 thùng 1 lít 156.000
0
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.484 Dây cấp nước nóng lạnh
✅ 70.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.052 Co nhựa WF-861
✅ 4.000 đ / cái
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅mua Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP 763 thùng 5 lít ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP 763 thùng 5 lít✅