BestPrimer EP703 - Sơn lót chống ẩm, gốc epoxy hai thành phần

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

Sơn gốc epoxy lót chống ẩm

- BestPrimer EP703 là một loại sơn lót rất đặc biệt✅bestprimer gốc epoxy✅bestprimer ep703 hai thành phần✅bestprimer ep703 - sơn chuyên dùng để sơn lót chống ẩm và chống dầu mỡ trong một số trường hợp ứng dụng đặc thù✅sơn epoxy nhằm tăng khả năng bám dính bề mặt trước khi thi công các loại sơn epoxy dòng BestCoat✅bestprimer
Mã sản phẩm: 1.498
Xuất xứ: hàng Việt Nam
Đơn vị: kg
Giá bán: 331.100 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng
Click để xem thêm 1.498

Sơn gốc epoxy lót chống ẩm

✅bestprimer 1✅bestprimer Mô tả:

✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn BestPrimer EP703 là một loại sơn lót rất đặc biệt✅bestprimer gốc epoxy✅bestprimer ep703 hai thành phần✅bestprimer ep703 - sơn chuyên dùng để sơn lót chống ẩm và chống dầu mỡ trong một số trường hợp ứng dụng đặc thù✅sơn epoxy nhằm tăng khả năng bám dính bề mặt trước khi thi công các loại sơn epoxy dòng BestCoat✅bestprimer ep703

✅sơn epoxy

✅son epoxy 2✅bestprimer ep703 - sơn Ứng dụng:

✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy BestPrimer EP703 được ứng dụng trong các trường hợp đặc biệt ở những khu vực ẩm ướt✅son epoxy bê tông mới đổ (sau 24 giờ) hoặc các khu vực bị nhiễm dầu mỡ…mà không thể sấy khô✅sơn lót expoxy không thể ngăn chặn hơi ẩm hữu hiệu hay ngấm dầu mỡ không thể tẩy rửa được như đáy✅son lot expoxy vách tầng hầm✅hệ sơn epoxy hồ chứa nước✅hệ sơn hai thành phần bễ bơi✅he son epoxy bề mặt nền sàn nhà xưởng sản xuất cũ✅he son hai thanh phan nhà kho✅keo epoxy garage✅sơn epoxy✅son epoxy✅sơn lót expoxy

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 3✅son lot expoxy Ưu điểm:

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan - Bám dính tốt với tất cả các bề mặt có độ ẩm cao✅sơn 2 thành phần nhiễm dầu mỡ✅hệ sơn epoxy✅hệ sơn hai thành phần✅he son epoxy

✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần - Độ thẩm thấu cao nên có khả năng liên kết sâu vào bên trong vật liệu✅he son hai thanh phan

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần - Kháng xâm thực✅sơn epoxy kháng hóa chất✅sơn hai thành phần kháng mài mòn cao✅keo epoxy

✅son 2 thanh phan

✅son epoxy - Dễ thi công bằng các dụng cụ như: cọ quét✅son 2 thanh phan ru lô lông ngắn✅sơn 2 thành phần✅sơn epoxy✅sơn hai thành phần

✅son hai thanh phan

✅Sơn gốc epoxy lót - Thân thiện với môi trường✅son 2 thanh phan

✅bestprimer

✅bestprimer ep703 4✅son epoxy Thông số kỹ thuật:

✅bestprimer ep703 - sơn ✅sơn epoxy ✅son epoxy ✅sơn lót expoxy ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅bestprimer ✅son epoxy ✅sơn lót expoxy ✅son lot expoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅bestprimer ep703 ✅sơn lót expoxy ✅son lot expoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅bestprimer ep703 - sơn ✅son lot expoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅bestprimer ep703 ✅bestprimer ep703 - sơn ✅sơn epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn gốc epoxy lót ✅sơn epoxy ✅son epoxy ✅sơn lót expoxy
✅son lot expoxy

✅hệ sơn epoxy Đóng gói:

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 6; 12 kg/bộ✅son hai thanh phan

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Thời gian bảo quản:

✅Sơn gốc epoxy lót
✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn 12 tháng kể từ ngày sản xuất (Trong thùng nguyên chưa khui và lưu trữ nơi thoáng mát✅son epoxy khô ráo)

✅sơn epoxy
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Dạng tồn tại:

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Chất lỏng nhớt

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅Sơn gốc epoxy lót Màu sắc:

✅bestprimer
✅bestprimer ep703 - sơn Thành phần A:     Trong suốt✅Sơn gốc epoxy lót
✅sơn epoxy Thành phần B:     Vàng nâu✅bestprimer
✅son epoxy Thành phần A+B: Trong suốt màu hổ phách✅bestprimer ep703
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Khối lượng riêng:

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần Thành phần A:     1✅bestprimer ep703 - sơn14 ± 0✅sơn epoxy01 kg/lít (@ 25oC)
✅sơn epoxy Thành phần B:     0✅son epoxy82 ± 0✅sơn lót expoxy01 kg/lít (@ 25oC
✅sơn hai thành phần Thành phần A+B: 0✅son lot expoxy91 ± 0✅hệ sơn epoxy01 kg/lít (@ 25oC
✅Sơn gốc epoxy lót

✅bestprimer Mật độ tiêu thụ:

✅bestprimer ep703
✅sơn epoxy

✅son epoxy 0✅hệ sơn hai thành phần15 ÷ 0✅he son epoxy25 kg/m2 cho mỗi lớp (Tùy thuộc tình trạng bề mặt)

✅sơn lót expoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Môi trường thi công:

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần Nhiệt độ tối thiểu: +20oC (Trên nhiệt độ điểm sương ít nhất 5oC)

✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Nhiệt độ tối đa:     +35oC

✅son hai thanh phan

✅Sơn gốc epoxy lót Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%✅he son hai thanh phan

✅bestprimer
✅son epoxy

✅sơn lót expoxy Tính năng hóa lý:

✅son lot expoxy
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Tăng cường đáng kể khả năng bám dính đối với môi trường ẩm✅keo epoxy
✅he son hai thanh phan Kháng xâm thực✅son hai thanh phan kháng hóa chất

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Tỷ lệ pha trộn:

✅son hai thanh phan
✅bestprimer

✅bestprimer ep703 Thành phần A: Thành phần B = 2:1 (Theo trọng lượng)

✅bestprimer ep703 - sơn
✅son lot expoxy

✅hệ sơn epoxy 5✅sơn 2 thành phần Thời gian cho phép thi công:

✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅bestprimer ✅son epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn gốc epoxy lót ✅sơn epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Nhiệt độ môi trường:

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan +20oC

✅Sơn gốc epoxy lót
✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn +25oC

✅sơn epoxy
✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy +30oC

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan +35oC

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Thời gian cho phép:

✅son hai thanh phan
✅bestprimer

✅bestprimer ep703 50 phút

✅bestprimer ep703 - sơn
✅son epoxy

✅sơn lót expoxy 45 phút

✅son lot expoxy
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 25 phút

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 20 phút

✅sơn hai thành phần
✅Sơn gốc epoxy lót

✅bestprimer 6✅sơn epoxy Thời gian chờ:

✅bestprimer ep703 ✅bestprimer ep703 - sơn ✅sơn epoxy ✅son epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅bestprimer ep703 ✅sơn lót expoxy ✅son lot expoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅bestprimer ✅son epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅Sơn gốc epoxy lót ✅sơn epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan
✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy Nhiệt độ môi trường:

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan +20oC

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần +25oC

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅Sơn gốc epoxy lót +30oC

✅bestprimer
✅bestprimer ep703 - sơn

✅sơn epoxy +35oC

✅son epoxy
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Thời gian chờ giữa các lớp:                    

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Tối thiểu        

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 24 giờ

✅Sơn gốc epoxy lót
✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn 18 giờ

✅sơn epoxy
✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy 12 giờ

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 6 giờ

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Tối đa

✅son hai thanh phan
✅bestprimer

✅bestprimer ep703 3 ngày

✅bestprimer ep703 - sơn
✅son epoxy

✅sơn lót expoxy 2 ngày

✅son lot expoxy
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 2 ngày

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 2 ngày

✅sơn hai thành phần
✅Sơn gốc epoxy lót

✅bestprimer 7✅sơn hai thành phần Thi công:

✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn Hệ thống phủ sàn:

✅sơn epoxy

✅son epoxy - Đối với bề mặt hấp thụ mạnh và bở: nên lót tối thiểu 2 lớp✅son 2 thanh phan

✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy - Đối với bề mặt đặc chắc và có độ nhám trung bình: chỉ cần lót 1 lớp✅son epoxy

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần - Đối với bề mặt đã xoa bóng: nên xử lý bề mặt bằng BestCorros và rửa sạch  bằng nước trước khi ứng dụng BestPrimer EP703✅son hai thanh phan

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Điều kiện bề mặt:

✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần - Bề mặt phải đạt cường độ tối thiểu (cường độ nén: ≥ 20 MPa✅Sơn gốc epoxy lót cường độ kéo: ≥1✅Sơn gốc epoxy lót5 MPa)✅bestprimer

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần - Bề mặt nền phải bằng phẳng✅bestprimer đặc chắc✅bestprimer ep703 không có nước tự do bề mặt✅bestprimer ep703 - sơn các khu vực đọng nước phải được lau khô bằng giẻ sạch✅bestprimer ep703

✅son 2 thanh phan

✅son epoxy - Các tạp chất✅sơn epoxy mảnh vỡ✅son epoxy bụi bẩn✅sơn lót expoxy dầu mỡ✅son lot expoxy rong rêu✅hệ sơn epoxy nấm mốc✅bestprimer ep703 - sơn✅sơn epoxy✅son epoxy phải được vệ sinh đúng yêu cầu✅sơn lót expoxy

✅son hai thanh phan

✅Sơn gốc epoxy lót Trộn:

✅bestprimer

✅bestprimer ep703 - Trước khi thi công✅hệ sơn hai thành phần hai thành phần A và B phải được trộn kỹ theo đúng tỷ lệ bằng cần trộn tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút✅son lot expoxy

✅bestprimer ep703 - sơn

✅sơn epoxy - Thời gian trộn tối thiểu là 03 phút nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được độ đồng nhất đúng yêu cầu (hỗn hợp trở nên trong suốt)✅hệ sơn epoxy

✅son epoxy

✅sơn lót expoxy - Thi công vật liệu ngay sau khi trộn đều✅hệ sơn hai thành phần

✅son lot expoxy

✅hệ sơn epoxy Thi công:

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy - Dùng cọ quét lông cứng hoặc ru-lô lông ngắn quét mạnh tay hỗn hợp BestPrimer EP703 lên toàn bộ bề mặt với định mức 0✅he son epoxy15 ÷ 0✅he son hai thanh phan25 kg/m2/lớp tùy theo điều kiện bề mặt✅keo epoxy

✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy - Lớp lót thứ hai phải thực hiện theo hướng vuông góc với lớp lót thứ nhất✅sơn 2 thành phần

✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy - Khi thi công lớp kế tiếp✅he son epoxy phải đảm bảo lớp trước đã khô hoàn toàn✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Lưu ý:

✅son epoxy

✅son hai thanh phan - Khu vực thi công phải đảm bảo thông thoáng gió✅he son hai thanh phan tránh mưa và ánh nắng chiếu trực tiếp khi vật liệu chưa đóng rắn hoàn toàn✅sơn hai thành phần

✅Sơn gốc epoxy lót

✅bestprimer - Không được sử dụng phần vật liệu đã hết thời gian cho phép thi công✅son 2 thanh phan

✅bestprimer ep703

✅bestprimer ep703 - sơn Vệ sinh:

✅sơn epoxy

✅son epoxy - Dùng BestThinner SC01 để vệ sinh trước khi hỗn hợp đóng rắn✅son epoxy

✅sơn lót expoxy

✅son lot expoxy An toàn:

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần - Cả hai thành phần không nguy hiểm nhưng dễ cháy (đặc biệt là thành phần B)✅keo epoxy có khả năng gây dị ứng đối với da mẫn cảm✅son hai thanh phan Khi thi công nên mang găng tay✅sơn 2 thành phần khẩu trang✅sơn epoxy kính bảo hộ lao động✅Sơn gốc epoxy lót Khi bị rơi vào mắt✅sơn hai thành phần mũi✅son 2 thanh phan miệng✅bestprimer✅bestprimer ep703✅bestprimer ep703 - sơnphải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp✅sơn epoxy

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan  

✅keo epoxy
1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu3. Bảng giá sơn PU Hải Âu4. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu5. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu6. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu7. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu8. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu9. Bảng giá sơn nước Nippon10. Bảng giá sơn INTEK11. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 12. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu13. Bảng giá14. Bảng giá sơn Kansai15. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow16. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow17. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow18. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow19. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 20. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow21. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow22. Sơn chống ăn mòn rainbow23. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint24. Bảng giá Sơn nung Rainbow25. Bảng giá SƠN KLC26. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN27. Sơn Epoxy Bestmix

Sơn Epoxy Bestmix

Danh mục Giá bán
hệ sơn hai thành phần✅BestPrimer EP702 - Sơn lót Epoxy, gốc nước, hai thành phần 0
he son epoxy✅BestPrimer EP703 - Sơn lót chống ẩm, gốc epoxy hai thành phần - 5/10/20kg/bộ 0
he son hai thanh phan✅BestCoat EP704F-sơn epoxy gốc dung môi 0
keo epoxy✅BestCoat EP708 - sơn Epoxy tự san phẳng 0
sơn 2 thành phần✅BestCoat EP709 - Sơn epoxy tự san phẳng, ba thành phần - 20/40kg/bộ 0
BestThinner SC-01 - Dung môi pha sơn epoxy - 5/25/200 lít 0
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

3.047 Dây xích nhựa xanh - 25m
✅ 280.000đ / gói (chưa VAT)
mua
541 Đèn cảnh báo chống trộm CT626S
✅ 900.000đ / cái (chưa VAT)
mua
75 Áo công nhân vải xi
✅ 75.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-388-0098 Ms. Thương

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Điểm bán Sơn gốc epoxy lót chống ẩm tại gò vấp. ✅Giá bán buôn Sơn gốc epoxy lót chống ẩm, ✅giá bán sĩ Sơn gốc epoxy lót chống ẩm tại gò vấp, tphcm, ✅sài gòn