Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh ngọc EP- 256 thùng 20 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

Sơn Epoxy Hải Âu EP 256

Sơn Epoxy (EP 256) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
✅sơn phủ Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu
Mã sản phẩm: 1.510
Đơn vị: lít
Giá bán: 132.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.510

Sơn Epoxy Hải Âu EP 256

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – XANH NGỌC  (EP 256)

✅sơn phủ
    ✅sơn phủ epoxy hải
  • ✅sơn epoxy hải âu Sơn Epoxy (EP 256) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
  • ✅sơn epoxy
  • ✅sơn hải âu Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
  • ✅son epoxy hai au
  • ✅son epoxy Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
  • ✅son hai au
✅sơn hải âu

✅son hai au CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son hai thanh phan ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅Sơn Epoxy Hải Âu ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần TT

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅Sơn Epoxy Hải Âu TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu ĐVT

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 1

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Mầu sắc

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan  

✅Sơn Epoxy Hải Âu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Xanh ngọc

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 2

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần KU

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 55

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 3

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy  

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 4

✅Sơn Epoxy Hải Âu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Kg/lít

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 1✅son epoxy33 (± 0✅son hai au02)

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 5

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Độ bám dính (ISO 2409)

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Điểm

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu   1

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 6

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅Sơn Epoxy Hải Âu

✅sơn 51

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 7

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Chiều dày màng khô  đề nghị

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan mm

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 50 - 150

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 8

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Định mức tiêu hao lý thuyết

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu m2/lít

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 9✅sơn hải âu3 (50mm)

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 9

✅son epoxy
✅Sơn Epoxy Hải Âu

✅sơn Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                                 + Khô bề mặt

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải                                               + Khô hoàn toàn

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au  

✅son epoxy

✅son hai au Giờ

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 25oC

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 35oC

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅Sơn Epoxy Hải Âu 6

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 4

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 24

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 18

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 10

✅son epoxy
✅Sơn Epoxy Hải Âu

✅sơn Thời gian sơn lớp tiếp theo          + Tối thiểu

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải (với chiều dày màng khô 50 mm) + Tối đa

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Giờ

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 12

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Ngày

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 30

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 11

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Dung môi pha loãng

✅son hai au

✅sơn hải âu  Tỷ lệ pha thêm

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy %

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy ES 03

✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan ( 0 – 5%)

✅son epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải 12

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Khả năng tương hợp với lóp sơn trước

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Hệ Epoxy

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 13

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 14

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Thời gian sống

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 6 - 8 giờ

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 15

✅Sơn Epoxy Hải Âu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Phương pháp sơn

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅son epoxy
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 16

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Bao bì

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Hệ sơn hai thành phần

✅son hai thanh phan

✅Sơn Epoxy Hải Âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅sơn

✅sơn phủ Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy
✅son hai au  

✅sơn hải âu

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn epoxy✅Sơn Epoxy Hải Âu chống gỉ giàu kẽm EP-701 thùng 15 lít 247.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh lá cây EP - 275 thùng 20 lít 131.000
son epoxy hai au✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu cam EP - 605 thùng 20 lít 125.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ EP - 551 thùng 5 lít 151.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh hòa bình EP - 355 thùng 5 lít 134.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh hòa bình EP - 355 thùng 20 lít 131.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 555 thùng 1 lít 146.000
hệ sơn epoxy✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 5 lít 59.000
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 574 thùng 1 lít 156.000
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 574 thùng 20 lít 151.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

3.047 Dây xích nhựa xanh - 25m
✅ 280.000đ / gói (chưa VAT)
mua
974 Giày nhựa đen
✅ 35.000đ / đôi (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 sendo✅, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 lazada, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 tiki, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 Shopee✅, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 điện máy xanh✅, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 dienmayxanh✅, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 dien may xanh✅, ✅Sơn Epoxy Hải Âu EP 256 vật giá✅