Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xám đậm ( PU-750M ) - thùng 5L

sơn

Sơn PU được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane✅sơn bột màu✅sơn phủ phụ gia đặc biệt và chất đóng rắn✅sơn✅sơn Được dùng để sơn lót bảo vệ✅sơn phủ polyurethan pu sơn trang trí cho các máy móc✅sơn hải âu dụng cụ✅son hai au thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao✅sơn phủ✅sơn phủ Màng sơn đanh cứng
Mã sản phẩm: 1.699
Đơn vị: lít
Giá bán: 151.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.699

sơn

Sơn PU được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane✅sơn bột màu✅sơn phủ phụ gia đặc biệt và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Được dùng để sơn lót bảo vệ✅sơn phủ polyurethan pu sơn trang trí cho các máy móc✅sơn hải âu dụng cụ✅son hai au thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao✅sơn phủ
✅sơn phủ Màng sơn đanh cứng

✅sơn phủ polyurethan pu SƠN PHỦ PU (PU 750M- màu xám đậm )

✅sơn hải âu

✅son hai au Sơn PU được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane✅sơn hải âu bột màu✅son hai au phụ gia đặc biệt và chất đóng rắn✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu

✅son hai au Được dùng để sơn lót bảo vệ✅sơn sơn trang trí cho các máy móc✅sơn dụng cụ✅sơn phủ thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao✅sơn hải âu

✅sơn

✅sơn Màng sơn đanh cứng✅sơn phủ polyurethan pu độ bóng cao và đặc biệt là màng sơn rất bền thời tiết và ánh sáng✅son hai au

✅sơn phủ

✅sơn phủ polyurethan pu CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn hải âu
✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ polyurethan pu ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ polyurethan pu ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ polyurethan pu ✅sơn hải âu ✅sơn ✅sơn hải âu ✅sơn
✅sơn

✅sơn phủ TT

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ ĐVT

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 1

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn Mầu sắc

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu ✅son hai au

✅sơn hải âu Trắng

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 2

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu KU

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn 50

✅sơn
✅son hai au

✅sơn hải âu 3

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn 4

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu Tỷ trọng (hỗn hợp ở 25oC )

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn Kg/lít

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 1✅sơn hải âu24 (± 0✅son hai au02)

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ 5

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu Hàm rắn (% theo thể tích)

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ %

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu 50

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 6

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn Độ bám dính (ISO 2409)

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu Điểm

✅son hai au
✅son hai au

✅sơn 1

✅sơn
✅son hai au

✅sơn hải âu 7

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Chiều dày màng khô đề nghị

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au µm✅son hai au

✅sơn 30 -60

✅sơn
✅son hai au

✅sơn hải âu 8

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Định mức tiêu hao lý thuyết

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu m2/lít

✅son hai au

8✅sơn hải âu4 (50mm)

9

Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm) + Khô bề mặt

+ Khô hoàn toàn

Giờ

25oC

35oC

1✅son hai au5

1

12

8

10

Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn hải âu + Tối thiểu

+ Tối đa

Giờ

8

Ngày

< 07

11

Dung môi pha loãng

Tỷ lệ pha thêm

%

PS 02

( 0 – 5 %)

12

Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

Sơn PU chống gỉ✅sơn Epoxy lót giầu kẽm

13

Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó

Hệ sơn PU

14

Phương pháp sơn

Súng phun✅sơn chổi hoặc cọ lăn

15

Bao bì

Hệ sơn 2 thành phần

Sơn 16 lít – Đóng rắn 4 lít

Sơn 4 lít– Đóng rắn 1 lít

✅sơn phủ độ bóng cao và đặc biệt là màng sơn rất bền thời tiết và ánh sáng✅son hai au
1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Kansai6. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow7. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow8. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow9. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow10. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 11. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow13. Sơn chống ăn mòn rainbow14. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint15. Bảng giá Sơn nung Rainbow16. Bảng giá SƠN KLC17. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN18. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu19. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu20. Bảng giá sơn PU Hải Âu21. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu22. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu23. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu24. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu25. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn PU Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn phủ✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đỏ ( PU-551 ) - thùng 5L 0
sơn phủ polyurethan pu✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu cỏ úa ( PU-452 ) - thùng 1L 0
sơn hải âu✅Sơn phủ Polyurethan màu cỏ úa ( PU-452 ) - thùng 5L 0
son hai au✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu cỏ úa ( PU-452 ) - thùng 20L 0
sơn hải âu✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xanh lá ( PU-275 ) - thùng 5L 0
son hai au✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu trắng ( PU-790 ) - thùng 20L 0
sơn✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xanh dương ( PU-352 ) - thùng 1L 0
Dung môi sơn PU ( PS-02 ) - thùng 1L 64.000
Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xanh lá cây ( PU-275M ) - thùng 20L 149.000
sơn phủ polyurethan pu✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đen ( PU-450M ) - thùng 5L 160.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.446 Trụ phân cách Inox Ss Life
✅ 540.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Chuyên cung cấp sơn ✅giao hàng trên toàn quốc, ✅nhanh chóng theo yêu cầu. ✅sơn chính hãng