Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 1 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

GỈ EPOXY 1 LÍT

Sơn chống gỉ Epoxy (EP 502) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn chống dung môi hữu cơ✅sơn chống gỉ epoxy các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp lót giầu kẽm (EP 701)✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy chịu mài mòn✅sơn hải âu chống thẩm thấu tốt và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
✅sơn chống Là lớp sơn chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn chống
✅sơn chống gỉ epoxy
Mã sản phẩm: 1.748
Đơn vị: lít
Giá bán: 125.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.748

GỈ EPOXY 1 LÍT

✅sơn SƠN EPOXY CHỐNG GỈ  - MÀU NÂU (EP 502)

✅sơn chống
    ✅sơn chống gỉ epoxy
  • ✅sơn epoxy hải âu Sơn chống gỉ Epoxy (EP 502) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn chống dung môi hữu cơ✅sơn chống gỉ epoxy các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
  • ✅sơn epoxy
  • ✅sơn hải âu Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp lót giầu kẽm (EP 701)✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy chịu mài mòn✅sơn hải âu chống thẩm thấu tốt và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
  • ✅son epoxy hai au
  • ✅son epoxy Là lớp sơn chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn chống
  • ✅son hai au
✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan  

✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn chống gỉ epoxy ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn chống gỉ epoxy ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn chống ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn chống gỉ epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅GỈ EPOXY 1 LÍT ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy TT

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn chống TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn chống gỉ epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu ĐVT

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 1

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Mầu sắc

✅son epoxy
✅GỈ EPOXY 1 LÍT

✅sơn  

✅sơn chống
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Nâu bóng

✅sơn hải âu
✅sơn hải âu

✅son hai au 2

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần KU

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅GỈ EPOXY 1 LÍT 65

✅sơn
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 3

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu Tỷ trọng (hỗn hợp- ở 25oC)

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Kg/lít

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 1✅son epoxy49 (± 0✅son hai au02)

✅sơn hai thành phần
✅GỈ EPOXY 1 LÍT

✅sơn 4

✅sơn chống
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Sơn/đóng rắn =4/1

✅he son epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 5

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅GỈ EPOXY 1 LÍT Độ bám dính (ISO 2409)

✅sơn
✅sơn chống gỉ epoxy

✅sơn epoxy hải âu Điểm

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy   1

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 6

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan %

✅GỈ EPOXY 1 LÍT
✅sơn chống

✅sơn chống gỉ epoxy 57

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 7

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Chiều dày màng khô  đề nghị

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần mm

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 60 - 150

✅son hai thanh phan
✅sơn chống gỉ epoxy

✅sơn epoxy hải âu 8

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Định mức tiêu thụ lý thuyết

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy m2/lít

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 8✅sơn hải âu0 (60mm)

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 9

✅GỈ EPOXY 1 LÍT
✅sơn chống

✅sơn chống gỉ epoxy Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60mm)                                

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                              + Khô bề mặt

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au                                              + Khô hoàn toàn

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Giờ

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 25oC

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 35oC

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn chống 6

✅sơn chống gỉ epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 4

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 24

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 24

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 10

✅GỈ EPOXY 1 LÍT
✅sơn chống

✅sơn chống gỉ epoxy Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 60 mm)                                     + Tối thiểu

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                               + Tối đa             

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Giờ

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 12

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Ngày

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn chống 30

✅sơn chống gỉ epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 11

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Dung môi pha loãng

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy  Tỷ lệ pha thêm

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy %

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan ES 03

✅GỈ EPOXY 1 LÍT

✅sơn ( 0 – 5%)

✅sơn chống
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 12

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Lớp sơn lót Epoxy giầu kẽm✅son hai au sắt✅hệ sơn epoxy nhôm✅hệ sơn hai thành phần

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 13

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn chống Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn chống gỉ epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn epoxy✅he son epoxy cao su clo hoá✅he son hai thanh phan vinyl✅keo epoxy PU…

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 14

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Thời gian sống

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 6 - 8 giờ

✅son epoxy
✅sơn chống

✅sơn chống gỉ epoxy 15

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Phương pháp sơn

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Súng phun✅sơn 2 thành phần chổi hoặc cọ lăn

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 16

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Bao bì

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn chống Hệ sơn hai thành phần

✅sơn chống gỉ epoxy

✅sơn epoxy hải âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn chống gỉ epoxy

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn epoxy✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám EP - 702 thùng 20 lít 132.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh lá cây EP - 275 thùng 5 lít 134.000
son epoxy hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xám đậm EP-750 thùng 20 lít 131.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 5 lít 134.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 5 lít 136.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Vàng cam EP- 653 thùng 5 lít 143.000
Sơn phủ vàng Epoxy Hải Âu -EP 655 thùng 20 lít 138.000
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 574 thùng 1 lít 156.000
Sơn chống lót chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám HEP - 706 thùng 1 lít 180.000
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xám EP-761 thùng 20 lít 131.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.051 Cưa gỗ cầm tay
✅ 295.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-388-0098 Ms. Thương

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Điểm bán GỈ EPOXY 1 LÍT tại gò vấp. ✅Giá bán buôn GỈ EPOXY 1 LÍT, ✅giá bán sĩ GỈ EPOXY 1 LÍT tại gò vấp, tphcm, ✅sài gòn