Sơn chống gỉ cao su clo hóa Hải Âu CS - 601 thùng 1 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

Sơn lót chống gỉ

Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
✅sơn Được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn trang trí cho các thiết bị máy móc✅sơn chống cấu kiện nhà xưởng✅sơn
✅sơn chống ✅sơn chống gỉ cao
Mã sản phẩm: 1.802
Đơn vị: lít
Giá bán: 109.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.802

Sơn lót chống gỉ

✅sơn Sơn Cao su Clo hóa : được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅sơn bột màu chống gỉ✅sơn chống dung môi và các phụ gia✅sơn Sơn có khả năng bám dính cao✅sơn chống gỉ cao chống thẩm thấu rất tốt✅sơn hải âu bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅sơn chống Kém bền với dung môi✅sơn chống gỉ cao Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao Sơn Cao su Clo hóa lớp phủ : được sản xuất trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅son hai au bột màu✅sơn hải âu dung môi và các phụ gia✅sơn hải âu Sơn có khả năng bám dính cao✅son hai au chống thẩm thấu rất tốt✅Sơn lót chống gỉ bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅son hai au Kém bền với dung môi✅sơn hải âu Được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn trang trí cho các thiết bị máy móc✅sơn chống cấu kiện nhà xưởng✅son hai au Sơn dùng dưới nước✅sơn chống gỉ cao ngoài trời✅sơn hải âu trong ngành công nghiệp hoá chất✅Sơn lót chống gỉ

✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅sơn hải âu

✅son hai au SƠN CAO SU CLO HÓA CHỐNG GỈ (CS - 601)

✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn Sơn Cao su Clo hóa (CS 601) được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅son hai au bột màu chống gỉ✅sơn hải âu dung môi và các phụ gia✅sơn
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao Sơn có khả năng bám dính cao✅son hai au chống thẩm thấu rất tốt✅Sơn lót chống gỉ bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅sơn chống Kém bền với dung môi✅sơn chống gỉ cao
✅sơn hải âu
✅son hai au Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅Sơn lót chống gỉ ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅Sơn lót chống gỉ ✅sơn ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ cao
✅sơn hải âu  ✅sơn hải âu
✅son hai au TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao ĐVT
✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au MỨC CHỈ TIÊU
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn hải âu
✅son hai au 1
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn Mầu sắc
✅sơn chống
✅sơn hải âu  ✅sơn hải âu
✅son hai au Nâu đỏ
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn hải âu
✅son hai au 2
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn Độ nhớt ( ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au KU
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn 65
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au 3
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao Tỷ trọng (ở 25oC )
✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au Kg/lít
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao 1✅sơn26(± 0✅sơn chống05)
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn 4
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au Hàm rắn (% theo thể tích)
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn %
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au 34✅sơn chống gỉ cao5
✅sơn hải âu
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao 5
✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au Chiều dày màng khô đề nghị
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao µm
✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au 50 -120
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn hải âu
✅son hai au 6
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn Độ bám dính (ISO 2409)
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au Điểm
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn 1
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au 7
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao Định mức tiêu hao lý thuyết
✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au m2/lít
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ cao 6✅sơn hải âu9 (50µm)
✅sơn hải âu
✅Sơn lót chống gỉ
✅sơn 8
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅son hai au Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm) + Khô bề mặt
✅sơn hải âu
✅son hai au + Khô hoàn toàn
✅Sơn lót chống gỉ
Phút
Giờ
25oC
35oC
20
15
8
6
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn hải âu + Tối thiểu
+ Tối đa
Phút
30
Ngày
Không hạn chế
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
%
CS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Hệ sơn Epoxy
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Hệ cao su clo hoá✅son hai au
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅son hai au chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít và 5 lít✅sơn hải âu

 

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn hải âu✅Sơn chống gỉ cao su clo hóa ( CS - 601 ) - thùng 20L 103.000
son hai au✅Dung môi sơn cao su clo hóa (CS-02 ) - thùng 1L 55.000
sơn hải âu✅Dung môi sơn cao su clo hóa (CS-02 ) - thùng 5L 52.000
son hai au✅Dung môi sơn cao su clo hóa (CS-02 ) - thùng 18L 52.000
Sơn lót chống gỉ✅Sơn phủ đỏ nâu (CS - 550) thùng 1 lít 0
sơn✅Sơn phủ đỏ nâu (CS - 550) thùng 20 lít 0
sơn chống✅Sơn phủ xanh dương (CS - 352) thùng 1 lít 0
sơn chống gỉ cao✅Sơn phủ xanh dương (CS - 352) thùng 20 lít 0
sơn hải âu✅Sơn phủ xám (CS - 752) thùng 1 lít 0
son hai au✅Sơn phủ xám (CS - 752) thùng 5 lít 0
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.582 Đèn Compact 3U 14W DayLight E27
✅ 44.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Cửa hàng bán Sơn lót chống gỉ ✅Hòa Lạc, ✅robinson, lazada, shopee, dienmayxanh, tiki