Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đỏ ( PU-551 ) - thùng 5L

SON PHU THUNG 5L

Sơn PU được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane✅sơn bột màu✅sơn phủ phụ gia đặc biệt và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Được dùng để sơn lót bảo vệ✅sơn phủ polyurethan pu sơn trang trí cho các máy móc✅sơn hải âu dụng cụ✅son hai au thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao✅sơn phủ
✅sơn phủ Màng sơn đanh cứng✅sơn hải âu độ bóng cao và đặc biệt là màng sơn rất bền thời tiết và ánh sáng✅sơn phủ polyurethan pu
Mã sản phẩm: 1.944
Đơn vị: lít
Giá bán: gọi trực tiếpĐiều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.944

SON PHU THUNG 5L

✅sơn SƠN PHỦ PU (PU 790 - TRẮNG)

✅sơn phủ

✅sơn phủ polyurethan pu Sơn PU được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane✅sơn bột màu✅sơn phủ phụ gia đặc biệt và chất  đóng rắn✅sơn

✅sơn hải âu

✅son hai au Được dùng để sơn lót bảo vệ✅sơn phủ polyurethan pu sơn trang trí cho các  máy móc✅sơn hải âu dụng cụ✅son hai au thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao✅sơn phủ

✅sơn hải âu

✅son hai au Màng sơn đanh cứng✅sơn hải âu độ bóng cao và đặc biệt là màng sơn rất bền thời tiết và ánh sáng✅sơn phủ polyurethan pu

✅SON PHU THUNG 5L

✅sơn CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn phủ
✅sơn phủ polyurethan pu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ polyurethan pu ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅SON PHU THUNG 5L ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L TT

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L ĐVT

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ 1

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu Mầu sắc

✅son hai au
✅sơn  ✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu Trắng

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ 2

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ KU

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu 50

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 3

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu  

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn
✅son hai au

✅sơn hải âu 4

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Tỷ trọng (hỗn hợp ở 25oC )

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu Kg/lít

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ 1✅son hai au24 (± 0✅SON PHU THUNG 5L02)

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L 5

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu Hàm rắn (% theo thể tích)

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L %

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 50

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ 6

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu Độ bám dính (ISO 2409)

✅son hai au
✅sơn

✅sơn phủ Điểm

✅sơn phủ polyurethan pu
✅son hai au

✅sơn hải âu 1

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 7

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L Chiều dày màng khô  đề nghị

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu  µm✅son hai au

✅sơn hải âu 30 -60

✅son hai au
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu 8

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L Định mức tiêu hao lý thuyết

✅sơn
✅sơn phủ polyurethan pu

✅sơn hải âu m2/lít

✅son hai au
✅son hai au

✅SON PHU THUNG 5L 8✅sơn4 (50mm)

9

Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                                   + Khô bề mặt

                                              + Khô hoàn toàn

Giờ

25oC

35oC

1✅sơn phủ5

1

12

8

10

Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn hải âu                                            + Tối thiểu

                                                    + Tối đa

 

Giờ

 

8

Ngày

< 07

11

Dung môi pha loãng

Tỷ lệ pha thêm

%

PS 02

( 0 – 5 %)

12

Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

Sơn PU chống gỉ✅sơn phủ polyurethan pu Epoxy lót giầu kẽm

13

Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó

Hệ sơn  PU

14

Phương pháp sơn

Súng phun✅sơn hải âu chổi hoặc cọ lăn

15

Bao bì

Hệ sơn 2 thành phần

Sơn 16 lít – Đóng rắn 4 lít

Sơn 4 lít– Đóng rắn 1 lít

 

 

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn PU Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn hải âu✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xám (PU-752) - thùng 20L 0
son hai au✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đỏ ( PU-551 ) - thùng 5L 0
sơn hải âu✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu vàng cam (PU-653 ) - thùng 5L 222.000
son hai au✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu cỏ úa ( PU-452 ) - thùng 1L 0
SON PHU THUNG 5L✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu trắng ( PU-790 ) - thùng 5L 0
sơn✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu trắng ( PU-790 ) - thùng 20L 0
sơn phủ✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu đen ( PU-450 ) - thùng 5L 191.000
Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xanh lá cây ( PU-275M ) - thùng 20L 170.000
Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xám đậm ( PU-750M ) - thùng 1L 181.000
son hai au✅Sơn phủ Polyurethan (PU) màu xám đậm ( PU-750M ) - thùng 5L 171.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

296 Súng phun sơn Anest Iwata W71-4G
✅ 2.320.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-388-0098 Ms. Thương

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅SON PHU THUNG 5L sendo✅, ✅SON PHU THUNG 5L lazada, ✅SON PHU THUNG 5L tiki, ✅SON PHU THUNG 5L Shopee✅, ✅SON PHU THUNG 5L điện máy xanh✅, ✅SON PHU THUNG 5L dienmayxanh✅, ✅SON PHU THUNG 5L dien may xanh✅, ✅SON PHU THUNG 5L vật giá✅