ACTIV
123456
Activ-44: Chống thấm cho mái bằng, tường đã hoàn chỉnh - bình 1 lít
 • Giá bán: 80.000 đ / bình
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-453-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ –44 là hợp chất chống thấm gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa.
  - Khi sử dụng chỉ cần lắc đều và dùng cọ quét chứ không pha chế với bất kỳ chất nào khác.
  - Vật liệu sau khi được chống thấm sẽ tạo lớp màng mỏng nhưng vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, không thay đổi màu sắc, không mùi, không độc hại.
  Activ-Membrane: Chống thấm đen- thùng 4 lít
 • Giá bán: 133.100 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-459-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Hợp chất chống thấm nhũ tương nhựa đường (bitum) cao cấp dạng sệt có tính đàn hồi.
  - Quét trực tiếp (có thể pha thêm với nước) để chống thấm cho bề mặt (mái bằng, tường) đã hoàn chỉnh (đã cán hồ tạo dốc, tô tường) như sàn, mái, sân thượng, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
  Activ-CT : Chống thấm xi măng, bê tông- bình 1kg
 • Giá bán: 78.430 đ / bình
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-505-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Hợp chất chống thấm xi măng, bê tông gốc nước dạng lỏng có tính đàn hồi cao.
  - Trộn với xi măng để chống thấm cho sàn, mái, sân thượng, nhà vệ sinh, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
  - Định mức: 2 – 3 m2/ kg /2 lớp
  Activ-Latex TL: Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối- bình 1 lít
 • Giá bán: 75.900 đ / bình
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-512-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ Latex TL là phụ gia cho vữa gốc nhũ tương Acrylic biến tính công nghệ cao
  - Trộn với xi măng hoạc vữa hồ khi thi công
  - Chống thấm mái bằng (sân thượng, nhà vệ sinh, sê nô), hồ bơi, bể nước, tầng hầm, tường
  - Vữa sữa chữa, dặm vá và hoàn thiện mỏng bề mặt
  Activ-44: Chống thấm cho mái bằng, tường đã hoàn chỉnh- bình 2 lít
 • Giá bán: 155.000 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-518-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ–44 là hợp chất chống thấm gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa.
  - Khi sử dụng chỉ cần lắc đều và dùng cọ quét chứ không pha chế với bất kỳ chất nào khác.
  - Vật liệu sau khi được chống thấm sẽ tạo lớp màng mỏng nhưng vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, không thay đổi màu sắc, không mùi, không độc hại.
  Activ-Latex TL: Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối- thùng 5 lít
 • Giá bán: 343.640 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-220-524-01
 • Xuất xứ: Hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: Giao hàng ngay
 • Activ Latex TL là phụ gia cho vữa gốc nhũ tương Acrylic biến tính công nghệ cao.
  Trộn với xi măng hoặc vữa hồ khi thi công
  Chống thấm mái bằng (sân thượng, nhà vệ sinh, sê nô), hồ bơi, bể nước, tầng hầm, tường
  Vữa sữa chữa, dặm vá và hoàn thiện mỏng bề mặt
  Activ-CT : Chống thấm xi măng, bê tông - thùng 4kg
 • Giá bán: 287.980 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-530-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Hợp chất chống thấm xi măng, bê tông gốc nước dạng lỏng có tính đàn hồi cao.
  - Trộn với xi măng để chống thấm cho sàn, mái, sân thượng, nhà vệ sinh, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
  - Định mức: 2 – 3 m2/ kg / 2 lớp
  Activ-44: Chống thấm cho mái bằng, tường đã hoàn chỉnh- thùng 4 lít
 • Giá bán: 283.000 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-537-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ–44 là hợp chất chống thấm gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa.
  - Khi sử dụng chỉ cần lắc đều và dùng cọ quét chứ không pha chế với bất kỳ chất nào khác.
  - Vật liệu sau khi được chống thấm sẽ tạo lớp màng mỏng nhưng vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, không thay đổi màu sắc, không mùi, không độc hại.
  Activ-Membrane: Chống thấm đen- thùng 18 lít
 • Giá bán: 500.940 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-621-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Hợp chất chống thấm nhũ tương nhựa đường(bitum) cao cấp dạng sệt có tính đàn hồi.
  - Quét trực tiếp (có thể pha thêm với nước) để chống thấm cho bề mặt (mái bằng, tường) đã hoàn chỉnh (đã cán hồ tạo dốc, tô tường) như sàn, mái, sân thượng, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
  Activ-22: Chống thấm cho mái bằng, tường- thùng 18 lít
 • Giá bán: 1.224.520 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-631-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ –22 là hợp chất gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa. Activ-02 khi được kết hợp với xi măng hoặc vữa hồ quét lên bề mặt (hoặc tô trát) sẽ thẩm thấu, trám bít các lỗ rỗng (mao quản) trong khối bê tông làm cho bề mặt trở nên rắn chắc và tăng khả năng chống thấm tuyệt vời.
  - Trộn với xi măng và nước để chống thấm cho sàn, mái, sân thượng, nhà vệ sinh, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
  - Định mức: 2 – 3 m2/ lít / 2 lớp
  - Lưu ý : Activ - 22 giờ thay thế cho Activ 02
  Activ-44: Chống thấm cho mái bằng, tường đã hoàn chỉnh- thùng 18 lít
 • Giá bán: 1.210.000 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-221-635-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ–44 là hợp chất chống thấm gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa.
  - Khi sử dụng chỉ cần lắc đều và dùng cọ quét chứ không pha chế với bất kỳ chất nào khác.
  - Vật liệu sau khi được chống thấm sẽ tạo lớp màng mỏng nhưng vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, không thay đổi màu sắc, không mùi, không độc hại.
  Activ-16: chống thấm, chống rêu mốc- thùng 20kg
 • Giá bán: 2.241.000 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-909-291-402-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Kháng nước tuyệt đối
  - Pha loãng với nước trước khi dùng (1 phần hóa chất có thể pha loãng với 7-9 phần nước theo khối lượng)
  - Chống thấm, chống rêu mốc cho gốm sứ, ngói lợp, gạch tàu, gạch gốm...
  Activ-VĐ 14: Chống thấm, chống rêu mốc- thùng 18 lít
 • Giá bán: 871.200 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-910-021-606-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Chống thấm vô hình gốc nước
  - Kháng nước tuyệt đối
  - Quét trực tiếp, không trộn với chất nào khác
  - Chống thấm, chống rêu mốc cho gốm sứ, ngói lợp, gạch tàu, gạch gốm ….
  Activ-VĐ 15: Chống thấm cho các loại tường - thùng 18 lít
 • Giá bán: 1.839.200 đ / thùng
 • Ghi chú: giá bán đã bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: 200-910-021-614-01
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam
 • Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
 • - Activ-VĐ 15 là dung dịch chống thấm gốc nước dạng lỏng, không mùi, không bắt lửa, không độc hại.
  - Thi công đơn giản, hiệu quả cao.
  - Tường sau khi được chống thấm vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, không thay đổi màu sắc.
  123456
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
 • Địa chỉ: 311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 • Mã số thuế: 0303055343
 • Giấy phép ĐKKD số 4102016767 - sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 16/07/2003
 • Văn phòng giao dịch bán hàng: 347/34-36, Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ khách hàng: 0902952468

 • Chat ở đây...
  -
  CHAT VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG