Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco - Sheen )

Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco Sheen )

Sơn Eco-Sheen của Kansai là sơn gốc nước ngoại thất chất lượng cao✅sơn mang lại bề mặt hoàn thiện bóng và chai cứng✅sơn Sản phẩm được thiết kế phù hợp cho các công trình nhà ở vùng khí hậu nhiệt đới✅sơn ngoại
✅sơn Độ bao phủ:✅sơn ngoại ≈ 10 - 12m2/lít (độ dày 25 microns)
✅sơn ngoại thất bóng Thời gian khô:✅sơn nước ngoại thất nippon 1-2 giờ
✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng Bề mặt hoàn thiện: Bóng mịn
✅sơn Đóng gói: 4L✅sơn ngoại 17L✅sơn ngoại thất bóng 1L
✅sơn ngoại
Mã sản phẩm: 2.998
Đơn vị: thùng
Giá bán: 173.800 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 2.998

Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco Sheen )

✅sơn Tính năng đặt biệt

✅sơn ngoại
  ✅sơn ngoại thất bóng
 • ✅sơn nước ngoại thất nippon Chống nấm và rêu mốc✅sơn
 • ✅son nuoc ngoai that nippon
 • ✅Sơn ngoại thất bóng Giữ màu lâu dài✅sơn ngoại
 • ✅sơn
 • ✅sơn ngoại Độ che phủ cao✅sơn ngoại thất bóng
 • ✅sơn ngoại thất bóng
 • ✅sơn nước ngoại thất nippon Màng sơn tổng hợp cứng✅sơn nước ngoại thất nippon
 • ✅son nuoc ngoai that nippon
 • ✅Sơn ngoại thất bóng Bảo vệ khỏi tác động của thời tiết✅son nuoc ngoai that nippon
 • ✅sơn
 • ✅sơn ngoại Không chứa chì và thủy ngân✅Sơn ngoại thất bóng
 • ✅sơn ngoại thất bóng
✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon Mục đích sử dụng: Sử dụng cho các bề mặt ngoại thất sơn mới hoặc sơn lại như tường gạch✅sơn tường trát vữa✅sơn ngoại thạch cao✅sơn ngoại thất bóng xi măng✅sơn nước ngoại thất nippon đem lại bề mặt sơn chai cứng đúng yêu cầu✅sơn

✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn Thành phần: Bột nhựa gốc acrylic chất lượng cao✅son nuoc ngoai that nippon bột titanium dioxide và các bột màu cao cấp khác có khả năng chống phấn hóa✅Sơn ngoại thất bóng ngăn cản sự phá hủy màng sơn dưới ảnh hưởng của muối kiềm trên bề mặt tường bê tông mới✅sơn tường xi măng và các bề mặt khác✅sơn ngoại

✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Hệ thống sơn đề xuất:

✅sơn nước ngoại thất nippon ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅sơn ngoại thất bóng ✅sơn nước ngoại thất nippon ✅son nuoc ngoai that nippon
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Đối với các bề mặt còn mới✅sơn ngoại chưa sơn:

✅sơn nước ngoại thất nippon ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅son nuoc ngoai that nippon ✅sơn ngoại thất bóng ✅sơn ngoại thất bóng ✅sơn nước ngoại thất nippon ✅son nuoc ngoai that nippon
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Lớp đầu tiên

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn  

✅sơn ngoại
✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon Lớp thứ 2 & 3

✅Sơn ngoại thất bóng
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng  

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Sơn lót chống kiềm Primer Sealer 2 in 1

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn Sơn lớp kế tiếp sau

✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng 1-2 giờ

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn Sơn ngoại thất bóng Eco-Sheen

✅sơn ngoại
✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon Sơn lớp kế tiếp sau

✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn 1-2 giờ

✅sơn ngoại
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn  

✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Đối với các bề mặt sơn lại:

✅sơn nước ngoại thất nippon ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn ✅sơn ✅sơn ✅son nuoc ngoai that nippon ✅son nuoc ngoai that nippon ✅Sơn ngoại thất bóng ✅sơn
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Lớp đầu tên

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn  

✅sơn ngoại
✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon Lớp thứ 2 & 3

✅Sơn ngoại thất bóng
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng  

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Sơn lót chống kiềm Plasterseal 1001

✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon Pha loãng 30%

✅Sơn ngoại thất bóng
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Sơn lớp kế tiếp sau

✅sơn nước ngoại thất nippon

✅son nuoc ngoai that nippon 4-5 giờ

✅Sơn ngoại thất bóng
✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng Sơn ngoại thất bóng Eco-Sheen

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅Sơn ngoại thất bóng

✅sơn Sơn lớp kế tiếp sau

✅sơn ngoại

✅sơn ngoại thất bóng 1-2 giờ

✅sơn nước ngoại thất nippon
✅sơn ngoại
✅Sơn ngoại thất bóng
 

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu3. Bảng giá sơn PU Hải Âu4. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu5. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu6. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu7. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu8. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu9. Sơn Epoxy Bestmix10. Bảng giá sơn nước Nippon11. Bảng giá sơn INTEK12. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 13. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow14. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow15. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow17. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 18. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow19. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow20. Sơn chống ăn mòn rainbow21. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint22. Bảng giá Sơn nung Rainbow23. Bảng giá SƠN KLC24. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN25. Bảng giá sơn Kansai

Bảng giá sơn Kansai

Danh mục Giá bán
sơn ngoại✅Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 17 lit ( Eco - Sheen ) 1.876.000
sơn ngoại thất bóng✅Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco - Sheen ) 158.000
sơn nước ngoại thất nippon✅Sơn nội thất tiêu chuẩn KANSAI màu trắng KSI51 thùng 17 lít ( ECO-V ) 618.000
son nuoc ngoai that nippon✅Sơn nội thất mờ KANSAI màu trắng KSE13 thùng 5 lit ( Eco Spring ) 425.000
Sơn ngoại thất bóng✅sơn nội thất bóng mờ KANSAI màu trắng KSI51 thùng 17 lit ( ULTRAMATT ) 1.395.000
sơn✅sơn nội thất bóng mờ KANSAI màu trắng KSI51 thùng 1 lit ( ULTRAMATT ) 110.000
sơn ngoại✅Sơn nội thất bóng siêu chùi rửa KANSAI màu trắng KSI51 (Spring) thùng 17 lít 1.598.000
sơn ngoại thất bóng✅Sơn nội thất bóng siêu chùi rửa KANSAI màu trắng KSI51 (Spring) thùng 1 lít 150.000
sơn nước ngoại thất nippon✅Sơn nội thất công nghệ xanh KANSAI màu trắng KSI51 thùng 5 lít (SILK) 808.000
son nuoc ngoai that nippon✅Sơn nội thất mờ KANSAI màu trắng KSE13 thùng 18 lit ( Eco Spring ) 1.475.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

217 Vòi sen nóng lạnh Valta TD-2132-S2
✅ 1.156.364đ / bộ (chưa VAT)
mua
2.940 Vòi sen tắm lạnh Hanasen HD - 02
✅ 383.636đ / bộ (chưa VAT)
mua
39 Kính hàn bịt kín
✅ 24.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Chuyên cung cấp Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco Sheen ) ✅giao hàng trên toàn quốc, ✅nhanh chóng theo yêu cầu. ✅Sơn ngoại thất bóng KANSAI màu trắng SKE13 thùng 1 lit ( Eco Sheen ) chính hãng